Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len “Zásady”) upravujú spôsob spracúvania osobných údajov používateľov (ďalej len “návštevníci”) na tejto webovej stránke (ďalej len “stránka”).

Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov je spoločnosť TS Stavby s.r.o., so sídlom na adrese Dvorníky 237, 920 56 Dvorníky, IČO: 52851061 (ďalej len “správca”).

Zbieranie a spracúvanie osobných údajov

Naša stránka využíva základné WordPress cookies na poskytovanie lepšieho používateľského zážitku. Tieto cookies zbierajú informácie o tom, ako používate stránku a uchovávajú si informácie, ktoré ste zadali do kontaktného formulára (meno, e-mailová adresa, telefónne číslo a správa).

Vaše osobné údaje zbierame a spracúvame na základe vášho súhlasu. Poskytnutím svojich osobných údajov nám dávate súhlas s ich spracúvaním na účely, ktoré sú uvedené nižšie.

Vaše osobné údaje zbierame a spracúvame pre nasledujúce účely:

  • odpoveď na vašu otázku alebo požiadavku, ktorú ste nám zaslali cez kontaktný formulár,
  • zlepšenie našej služby a zabezpečenie lepšieho používateľského zážitku,
  • analyzovanie správania používateľov na stránke.

Zdieľanie osobných údajov

Vaše osobné údaje nezdieľame s tretími stranami, okrem prípadov, kedy to vyžaduje zákon alebo keď ste nám poskytli súhlas s ich zdieľaním. Vaše osobné údaje sa však môžu spracúvať prostredníctvom nástrojov tretích strán (napr. Google Analytics) na účely analýzy správania používateľov na stránke.

Bezpečnosť osobných údajov

Vaše osobné údaje sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi a predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov a budú spracúvané a uchovávané bezpečne. Vynakladáme primerané úsilie na zabezpečenie, aby vaše osobné údaje neboli narušené, zmenené alebo zneužité.

Vaše práva

Máte právo kedykoľvek získať informácie o vašich osobných údajoch, ktoré spracúvame, vrátane práva na prístup, opravu, výmaz, obmedzenie spracúvania a prenositeľnosť. Máte tiež právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov alebo chcete uplatniť svoje práva, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára na našej stránke.

Zmeny v Zásadách

Môžeme aktualizovať tieto Zásady z času na čas, aby sme zohľadnili zmeny v našich právnych, prevádzkových alebo technologických postupoch. Ak urobíme zmeny v týchto Zásadách, oznámime vám to na našej stránke.

Platnosť

Tieto Zásady nadobúdajú platnosť a účinnosť od 1. mája 2023.